Contact:

Audrey MARTIAT

|

+32 492 89 68 46

|

vorming@croixrouge-jette.be


Het hoofddoel van de BEPS-opleiding is zoveel mogelijk burgers in staat te stellen levensreddende technieken toe te passen. Tegenwoordig kan iedereen levensreddende technieken uitvoeren.

Effectief handelen bij een ongeval is niet altijd gemakkelijk. In 15 uur leert u de essentiële gebaren door deel te nemen aan gesimuleerde ongevallen.

Het Europees certificaat voor eerste hulp heeft tot doel elke burger in staat te stellen de eerste actor in de reddingsketen te zijn.

Inhoud van de cursus :

 • Beschermt tegen over-ongevallen en geeft het alarm door aan de hulpdiensten (112)
 • Evacuatie van een slachtoffer in een noodgeval
 • Observeer de toestand van de vitale functies
 • Handelen in aanwezigheid van een bewusteloos slachtoffer
 • Reageren op ademhalingsmoeilijkheden
 • Reageren op cardiopulmonaire arrestatie
 • Tegen pijn op de borst
 • Handelend in de aanwezigheid van een beroerte
 • Handelen in aanwezigheid van hevige en zichtbare bloedingen
 • Handelend in aanwezigheid van huidwonden en brandwonden
 • Handelen in aanwezigheid van een hoofd-, nek- of rugletsel
 • Handelen in aanwezigheid van een breuk, spier- of gewrichtsletsel
 • Handelen in aanwezigheid van dronkenschap

Praktische zaken:

 • 15-uur durende cursus georganiseerd in de lokale afdeling van Jette
 • Open voor iedereen vanaf 12 jaar (begeleid door een volwassen deelnemer tot 15 jaar).
 • Cursus beperkt tot 12 deelnemers, registratie is vereist
 • Beperkt tot 45 € voor de organisatie van de cursus en de terbeschikkingstelling van het tekstboek

Meer informatie:

Meer informatie over de BEPS-cursussen kunt u vinden op >> klik hier <<
U kunt ook contact opnemen met de educatief medewerker via de contactgegevens bovenaan deze pagina.

NL